HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Nhân viên kinh doanh
Nhân viên kinh doanh
Nhân viên kinh doanh
Hỗ trợ kỹ thuật

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết

SẢN PHẨM MỚI

Thumbnail image for /Uploads/LibraryImages/20148172023426.jpg
Mã sp: EV3015 - Xanh Viettel
Lớp sơn: PVDF
Độ dầy tấm: 4 - 6mm
Độ dầy nhôm: 0.21 - 0.5 mm
Kích thước:1220x2440; 1500x3000; khác
Màu Xanh Viettel
Mã số: EV3015 - Xanh Viettel
Thumbnail image for /Uploads/LibraryImages/20148171655551.jpg
Mã sp:A 1050
Mã số: A 1050
Thumbnail image for /Uploads/LibraryImages/20119101042954.jpg
Mã sp:AVD 02
Mã số: AVD 02
Thumbnail image for /Uploads/LibraryImages/20127131424162.jpg
Mã sp:EV 2030-EU
Màu sắc:Gương vàng
Lớp sơn: PE, nhựa chống cháy
Độ dầy tấm: 3mm - 4mm, khác
Độ dầy nhôm: 0.3mm, khác
Kích thước:1220x2440mm, khác
Gương vàng cao cấp Châu Âu
Mã số: EV 2030-EU
Thumbnail image for /Uploads/LibraryImages/2012611429430.jpg
Mã sp:A 1050 - H14
Mã số: A 1050 - H14
Thumbnail image for /Uploads/LibraryImages/20119101044390.jpg
Mã sp:AVD 03
Mã số: AVD 03
Thumbnail image for /Uploads/LibraryImages/2012713142460.jpg
Mã sp:EV 2029-EU
Màu sắc:Gương đen
Lớp sơn: PE, nhựa chống cháy
Độ dầy tấm: 3mm - 4mm, khác
Độ dầy nhôm: 0.3mm, khác
Kích thước:1220x2440mm, khác
Gương đen cao cấp Châu Âu
Mã số: EV 2029-EU
Thumbnail image for /Uploads/LibraryImages/201112191629417.jpg
Mã sp:EV2028 - Gỗ đỏ
Lớp sơn: PET
Độ dầy tấm: 1mm - 5mm
Độ dầy nhôm: 0.06mm - 0.21mm
Kích thước:1220x2440;1500x3000; khác
Mã số: EV2028 - Gỗ đỏ
Thumbnail image for /Uploads/LibraryImages/2011910102679.jpg
Mã sp:AVD 001
Mã số: AVD 001
Thumbnail image for /Uploads/LibraryImages/20127131427819.jpg
Mã sp:EV 2027-EU
Màu sắc:Gương trắng
Lớp sơn: PE, nhựa chống cháy
Độ dầy tấm: 3mm - 4mm, khác
Độ dầy nhôm: 0.3mm, khác
Kích thước:1220x2440mm, khác
Gương trắng cao cấp Châu Âu
Mã số: EV 2027-EU
Thumbnail image for /Uploads/LibraryImages/20119101056248.jpg
Mã sp:AVD 01
Màu sắc:Trắng
Lớp sơn: PET
Độ dầy nhôm: 0.5
Hoa văn :Sao nghệ thuật
Kích thước:300x300
Mã số: AVD 01
Thumbnail image for /Uploads/LibraryImages/20119196963.jpg
Mã sp:EV3001-Nano
Lớp sơn: PVDF-nano
Độ dầy tấm: 3mm -6mm
Độ dầy nhôm: 0.21mm-0.5mm
Kích thước:1220x2440; 1500x3000; khác
Mã số: EV3001-Nano
 Trang trước  {1} 2  Trang sau 

TIN TỨC

10 NĂM ALCOREST (P2)

10 NĂM ALCOREST (P1)

THƯƠNG HIỆU ALCOREST